a

Faaliyet Raporu

  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 18.09.2019 Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2019-30.06.2019 Ara Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
2 29.06.2020 Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu

PAYLAŞ