a

Tarımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

TARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Fungusa konukçuluk eden ürünlerin münavebeye girmesinden kaçınmalıdır.
- Suratle bütün tarlalarda DİPKAZAN çekimi sağlanmalıdır.
- Mısırın şeker pancarından önce ekiminden kaçınılmalıdır.
- Tarlanın otlanmasına meydan verilmemelidir.
- İyi bir toprak yapısı sağlanmalıdır. Özellikle uygun organik gübrelerle kışın örtü bitkisi ve uygun toprak işleme (kötü toprak yapısında ağır makineler su göllenmesine neden olabilir)yapılmalıdır.
- Toprak sıkışması azaltılmalıdır. 0,4 bar basınçlı (5.8 psi) geniş tekerler kullanılabilir.
- Rhizoctonia Kök Çürüklüğü, münavebede Mısıra yer verilmesi halinde şeker pancarında sıklıkla görülür. Bugün için hastalık dünyada geniş çapta yayılmış ve tüm toprak tiplerinde görülmektedir.
- Artık tarım arazilerinde bilhassa pancar ekim alanlarında 15 haziran itibariyle iyi bir takip neticesinde en az bir kere fungusit kullanımı fiks olarak yaptırılmalıdır.
- CPS cihazlarımızla bilhassa rhizomania tespit edilen tarlalarda 6-8 yıl pancar ekimine ara verdirilmelidir.

Dipkazan: Tarla hazırlığında yapılması gereken en önemli işlemlerden birisi, toprakta sürüm derinliğinde oluşan ve Pulluk tabanı olarak isimlendirilen geçirimsiz sert toprak tabakasının Dipkazan ile kırılmasıdır.

Dipkazan çekilmeyen tarlalarda mantari hastalıklar ve şeker pancarı köklerinde çatallaşma ve şekil bozuklukları daha fazla görülür. Sürümden sonra tarla tesviyesi için tapan, çizel veya kazayağı çekilmelidir.

Tarla sonbaharda gölge tavında alt tabakadaki çiğ toprağı yukarı çıkarmadan sürülmelidir.

PAYLAŞ