a

Karapınar Yerleşkesi

Karapınar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan bulgur fabrikasının mevcut alanı 120 bin metrekare olup, proje alanı 62 bin, kapalı alan ise 24 bin metrekaredir.

36 bin ton buğday stoklama kapasitesine sahip fabrikanın buğday işleme kapasitesi 120 ton / gün olup bunun karşılığında elde edilecek bulgur ise yaklaşık 90 ton/gündür.

Her çeşit bulgurun üretilebildiği tesiste sahip olunan teknoloji ve otomasyon sistemiyle Çatalhöyük Bulgur ve Bakliyat Fabrikası; Türkiye’nin ve dünyanın en modern tesislerinden biridir.

Buğday alımından başlayarak, nihai ürüne çevrilmesine kadar geçen süreçte üretimin kontrol ve gözetimi tam otomasyon sistemleriyle yapılmaktadır. Tat, aroma ve renk yönünden yüksek kalitede bir üretim süreci yürütülmektedir. Gıdada en önemli unsurlardan biri olan hijyen ve sanitasyon ortamı en üst düzeyde sağlanarak,üretim yapılmaktadır. Tesisin son teknolojiye sahip makine ve ekipmandan kurulu olması verimlilik ve enerji giderlerinin de daha düşük olmasını sağlamaktadır.

Üretim Safhaları

1. Buğdayın kabulü, stoklanması ve muhafazası

Yüksek kalitedeki buğdayın kabul süreci ile başlayan “tam otomasyon sistemi”

Karapınar bulgur fabrikasında otomasyon süreci buğdayın işletmeye girişi ile başlamaktadır. Araç tanıma ve barkod sistemi ile tanımlanan ve kayıt altına alınan buğdaydaki tüm analizler ön kabul laboratuvarında son teknoloji hassas laboratuvar cihazlarında yapılmaktadır. Kalite kriterlerine göre barkod verilerek ve kayıt altına alınan buğday araçları silolara alınmak üzere boşaltmaya yönlendirilir. Buğday silolara alınmadan önce ön temizleme işleminden geçirilerek içerisindeki bir kısım yabancı madde ayrılır. Silolarda buluna buğdayın ısı kontrolü ve havalandırma işlemi bilgisayar sistemi üzerinden takip edilmektedir. Tesis her biri 6.000 ton olmak üzere 6 adet siloda toplamda 36.000 ton buğday stoklama ve 2x150 ton/h boşaltma kapasitesine sahiptir.

2. Buğdayın temizlenmesi

Tarladan sofraya gıda güvenliği zincirinde ‘’üretimin etkin yönetimi ve kontrolü’’

Bulgur haline getirilmek üzere prosese alınan buğday, önce temizleme işleminden geçirilir. Bu safhada buğdayın içerisinde bulunan tüm yabancı maddeler temizleme makinalarında ayrılır.

Bulgur kalitesine etki eden unsurlardan birisi buğdayın iyi temizlenmesidir. Karapınar Bulgur fabrikasında bu safhada da dünyada kullanılan en son teknolojiye sahip makine ve ekipman ile renge göre ayrım yapan cihazlar kullanılmaktadır.


3. Pişirme ve Kurutma

Türkiye’de ilk defa kullanılan pişirme ve kurutma sistemi

Pişirme ve kurutma bulgurun kalitesine etki eden en önemli safhalardan biridir. Torku bulguru diğerlerinden ayıran en önemli kısımlardan birisi de kaliteye son derece önemli etkisi olan pişirme ve kurutma safhalarının yüksek teknolojiye sahip makine parkurunda tamamen otomasyon sistemi içerisinde gerçekleşmiş olmasıdır.

Türkiye’de ilk defa kullanılan bu sistem ile homojen pişme ve kurutma sağlanmaktadır.

Temizlenmiş buğday ıslatma kazanlarında belli sıcaklıklarda bekletilip, sonra yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar ile pişirilmektedir. Buğday tanesi dağılmadan nişastanın tamamen jelatinleşmesi ve tüm tanelerin dağılmadan ve çiğ kalmadan homojen bir şekilde pişirilmesi sağlanmaktadır.

Pişirme sonrası elde edilen hedik aşamalı bir şekilde ön kurutma ve kurutma safhalarından geçirilerek yine tüm taneler aynı rutubet oranına ulaşacak şekilde homojen bir kurutma işleminden geçmektedir.

Ürünün temas ettiği tüm yüzeyler gıdaya uygun ve paslanmaz malzemelerden oluşmaktadır. Kurutma safhası sonunda “diri “ denilen pişmiş kurutulmuş buğday elde edilir.

4. Öğütme ve Eleme

Teknoloji ile doğal taştan gelen lezzetin birleşimi

Diri bu safhada önce kabuk soyuculardan geçirilip sonra doğal taş değirmenlerde kırılarak, eleklerde elenip gerekirse parlatma işleminden geçirilerek, silolara alınmaktadır.

Tesis ayrıca vals kırım sistemine de sahiptir. Bu safhada da son teknoloji ürünü makine ve cihazlar kullanılmaktadır.

Ürün paketlemeye alınmadan önce renk ve özgül ağırlık farklılığına göre ayrım yapabilen optik okuyuculara sahip cihaz ve temizleme makinelerinden geçirilerek paketleme silolarına alınır.

5. Paketleme, Depolama ve Sevkiyat

El değmeden hijyenik şartlarda üretilen ve paketlenen ürünler tartım kontrol cihazları ve metal dedektörlerden geçirilmektedir. Uygun depolama koşullarında muhafaza edilen ürün Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan satış ağı ile tüketicisine Torku Çatalhöyük markasıyla ulaşmaktadır.

6. Proses ve Kalite Kontrol

Karapınar bulgur fabrikası, hammaddeden başlayarak son ürüne kadar tüm aşamalarda her türlü analiz, test ve kontrolleri yapacak modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlara sahiptir.

PAYLAŞ