a

Çumra Kampüsü

27 Eylül 2003 yılında temeli atılan ve tamamı öz kaynakla finanse edilerek 2004’te tamamlanan fabrika, dünya şeker sektöründeki en modern tesisler arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük ve en modern arıtma tesislerine sahip şeker fabrikasıdır.

Çumra Şeker Entegre Tesisleri, bir takvim yılından önce tamamlanan dünyadaki ilk ve tek şeker fabrikasıdır. Tesisin açılışı, 24 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirildi.

Çumra ilçesinde 5. sınıf tarım arazisi üzerinde yaklaşık 3 milyon 600 bin m2 alanda kurulan Çumra Şeker Fabrikasının, pancar işleme kapasitesi 18 bin ton/gün'dür.

ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI İLKLERİ

Tamamı üreticinin kendi öz sermayesi ile gerçekleştirilen ve 1 yıldan önce rekor bir sürede tamamlanan Çumra Şeker, Dünya’nın en modern ve Türkiye’nin en büyük şeker fabrikasıdır.

Tesis, 10 bini aşkın noktadan bilgi alarak bilgisayarlı otomasyon sistemi ile idare edilmektedir.

20 km yarıçaplı alandan hammaddesini 4’lü münavebe ile temin edebilen, dünyanın tek şeker fabrikasıdır.

Türkiye'nin, şeker pancarından sıvı şeker üreten ilk ve tek tesisidir.

En modern arıtma tesislerine sahip tek şeker fabrikasıdır.

Türkiye’nin en büyük dikey şeker silosuna sahip olan Çumra Şeker, 3 tane 40’ar bin tonluk dev siloları ile 120 bin ton şeker ile ambalajlama yapmadan şeker stoku yapabilmektedir. Dünya’nın en son teknolojisi ile kurulan, alttan-üstten havalandırmalı ve iklimlendirmeli dikey silolar sayesinde üretilen ürün çok uzun süre doğal ve hijyenik şartlarda depolanmaktadır.

Kapasitesinin yüksek olması nedeniyle hammaddenin uzun süre beklemeden kısa zamanda işlenmesi sağlanırken, hammadde den daha fazla şeker alabilme imkânı artmış ve bu sayede üretim daha hızlı ve verimli yapılarak şeker maliyeti en aza indirilmiştir.

Akışkan yataklı kazanlara sahip olan Çumra Şeker, ülkemizdeki düşük kaliteli kömürleri değerlendirirken, elektro filtreler ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının istediği emisyon değerlerinin altında olduğu için çevreye zarar vermemektedir. Bu ünitenin devamında ise modern elektrik üretim santraline sahip olan Çumra Şeker, enerji maliyetlerini minimuma indirirken, ulusal şebekeye de elektrik vermektedir.

Türkiye’de şeker sektöründe bugüne kadar uygulanmayan evaporatörler sayesinde daha az enerji harcamaktadır. Şeker sektöründe yüksek kapasiteli otomatik ve sürekli pişirim kazanları da Türkiye’de ilk kez Çumra Şeker’de kullanılmaktadır.

3 milyon 600 bin metrekarelik ve 5.sınıf tarım dışı bir arazide (ziraat yapılamayan) kurulan Çumra Şeker, verimsiz alanların değerlendirilmesini sağlamıştır.

Türkiye’nin en modern arıtma tesislerine sahip fabrikası olan Çumra Şeker, çevreye duyarlı tesis olmakla birlikte, arıtılan suyu da tarımsal sulama da kullanmaktadır. Çumra Şeker böylece çevre hassasiyetinden taviz vermediği gibi bölgenin ağaçlandırılmasına ve ekolojik dengenin korunmasına da büyük katkı vermektedir.

Türkiye’de ilk kez uygulanan kuru pancar boşaltma ve modern yıkama ünitesiyle de bir ilk olma özelliğini taşıyan Çumra Şeker’de, hem pancar işleme kapasitesi yükselmiş, hem de su tüketimi büyük oranda azaltılmıştır. Böylece üretimde verim artışı sağlandığı gibi su tasarrufunda da ciddi adım atılmıştır. Bu ünite Çumra’dan sonra Konya Şeker Fabrikası’na da kurulmuştur.

18 bin ton pancar işleme kapasitesi ile günlük işleme kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyük fabrikası olan Çumra Şeker Fabrikasının kapasite artırma çalışmaları ise devam etmektedir.

PAYLAŞ