a

Biyoetanol Üretim Tesisi

84 milyon litre/yıl üretim kapasiteli Biyoetanol Tesisi şeker pancar melasından, doğrudan pancardan veya şekerden üretim yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tesiste üretilen biyoetanol araçlarda yakıt harmanlama ürünü olarak kullanılmakta matbaacılık sektöründe değerlendirilebilmektedir. Konya Şeker’in şeker üretimi sonrası çıkan yan ürün melası değerlendirmek ve ekonomik değeri yüksek ürüne dönüştürmek amacıyla gerçekleştirdiği bu yatırım ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük yatırımlarından biridir. Ülkemizin biyoetanol kurulu kapasitesinin yüzde 56’sına sahip tesis büyük akar-yakıt dağıtım şirketlerine ürün vermektedir.

Biyoetanolün gelişmiş ülkelerde çevreci yaklaşımlarla kullanımı zorunlu ve yaygındır. Hibrit araçlarda yüzde 85’e kadar kullanılabilen biyoetanol, kullanım oranına göre egzoz gazı emisyonlarını yüzde 74’e kadar azaltması nedeniyle BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ülkemizin de imzaladığı Kyoto Protokolü çerçevesinde desteklenmektedir. Çevreci özelliğinin ve uymakla yükümlü olduğumuz Kyoto Protokolünün Karbon ticaretine yönelik düzenlemelerinin sunduğu avantajları değerlendirmenin yanı sıra biyoyakıtları önemli kılan alternatif ve yerli enerji kaynakları olmasıdır.

Bu çerçevede tarımsal üretim hacmini arttıran, enerji hammaddesi ithaline yapılan ödemeleri, dolayısıyla dış ticaret açığını azaltıcı etkisi olan Biyoetanol Tesisi’nin, ülke ekonomisine tam kapasite üretimde ithalatı daraltıcı katkısı yaklaşık 15.5 milyon $’dır.


Biyoetanol kullanımının hızla yaygınlaşmasının nedeni, ekonomik olarak değer kazanması ve kullanımında çevreye olumsuz bir etkisinin olmamasıdır.Biyoetanol üretiminin ana gerekçelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

- Fosil yakıtların neden olduğu çevresel etkilerin azaltılması,
- CO2 emisyon değerlerinin düşük olması,
“ 1 Litre Biyoetanol, şeker pancarının yetişmesinden enerji olarak kullanımına kadar geçen süreçte 2,9 kg karbondioksit salınımını engellemektedir. Şeker pancarı, aynı alandaki çam ormanından üç kat daha fazla oksijen üretmektedir.”
- Elde edilen enerjinin son derece güvenilir olması,
- Enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltacak olması,
- Yerli ürün olduğundan diğer yakıtların fiyat belirsizliklerinin ortadan kaldırılması,
- Diğer yakıt kaynakların tükenme sürecine girmesi.
- Şeker pancarından üretildiği için tarımsal kalkınmayı geliştiriyor olması,
- Tarımsal ürün fazlalık riskini enerji tarımına yönlendirerek, sürdürülebilir tarımı desteklemesi. 

SIVI KARBONDİOKSİT VE KURU BUZ ÜRETİM ÜNİTESİ

Etanolün üretiminde fermantasyon ( mayalanma ) sürecinde ortaya çıkan bir yan ürün olan ve normalde atmosfere salınan karbondioksit, Saflaştırma ve Sıvılaştırma Tesisi’nde işlenmektedir. Sıvı karbondioksit; soğutma, gıda lojistiği ve koruması, su arıtma, demir-çelik, polimerik malzeme işleme yangın söndürme, şeker fabrikasında koloidal çöktürme proseslerinde ve seracılık alanlarında kullanılmaktadır. Farklı boyutlarda pelet ve blok olarak üretilebilen kuru buz da soğutma, gıda lojistiği, temizlik amaçlı olarak kullanılmaktadır.

PAYLAŞ