a

Çumra Şeker Fabrikası

2003 yılında temeli atılan tamamı öz kaynakla finanse edilerek 2004’te tamamlanan fabrika, dünya şeker sektöründeki en modern tesisler arasında yer alıyor. Hammaddesini 20 km. yarıçaplı bir alandan temin edebilen tesis, Türkiye'nin en büyük şeker fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Çumra Şeker Entegre Tesisleri, Konya Şeker'in üreticileri, yöneticileri ve çalışanlarının olağanüstü gayret, çalışma, dayanışma ve performansları sonucunda bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tesisin açılışı, dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere üst düzey devlet erkanının ve 50 bini aşkın kişinin katılımıyla 24 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirildi.

Çumra ilçesinde 5. derece tarım arazisi üzerinde yaklaşık 2 milyon 600 bin m2 alanda kurulan Çumra Şeker Fabrikası'nın, pancar işleme kapasitesi 17 bin ton/gün'dür. Şeker pancarı cenneti olan Türkiye'de ve iklimsel uygunluğu açısından pancarın da en kalitelisinin yetiştirildiği yerlerden biri olan Çumra'da kurulan tesislerimizin makine ve teçhizatının tamamı Avrupa'nın en yeni teknoloji ve otomasyon sistemlerinden seçilmiştir.

Fabrikanın üretime başlamasıyla birlikte Konya Şeker’in şeker üretimi 213.000 ton/yıldan 435.500 ton/yıla, bölge üreticisinin toplam şeker pancarı üretim kotası da 1.617.000 milyon ton/yıldan 3.320.000 ton/yıla çıktı.

Çumra Şeker Entegre Tesisimizin özellikleri ve ilkleri:


 Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip şeker fabrikası.

 Pancar üreticisinin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği, dünyada bir takvim yılında inşası tamamlanan ilk ve tek şeker fabrikasıdır.

 Dünyada pancar şekeri üretiminde kullanılan en son teknolojinin uygulandığı en modern fabrikadır. Tesis, 10 bin noktadan bilgi alarak bilgisayarlı otomasyon sistemi ile idare edilmektedir.

 20 km yarıçaplı alandan hammaddesini temin edebilen, dünyanın tek şeker fabrikasıdır.

 Kuru sistem ile pancarı işletmeye alan ve günde 3 bin ton şeker üretebilen tek tesistir.

 Tesis, enerji maliyetini asgariye indiren en modern akışkan yataklı kazana sahip tek şeker fabrikasıdır.

 Türkiye'nin, şeker pancarından sıvı şeker üreten ilk tesisidir.

 Çevrecilik değerleri açısından, yılda 3,1 milyon fidan üreten sektörün tek ve en çevreci fabrikasıdır.

 En modern arıtma tesislerine sahip tek şeker fabrikasıdır.

 120 bin tonluk, otomatik nem ve sıcaklık kontrolü sayesinde ürün kalitesini uzun süre muhafaza edebilecek üç dikey şeker silosuna sahip ilk ve tek şeker fabrikasıdır.

 Bu fabrikada, şeker sektörü ile ilgili teknoloji en iyi hangi ülkede üretilmişse, orijinalinden ve en ucuz maliyetle alınmıştır.

Çumra Şeker, en iyilerden en iyi şartlarda dünya karmasıyla hazırlanan özel bir tesis.

Çumra Şeker Entegre Tesisleri'nin bölge ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar:

• Bölge çiftçisine tarımsal destek

• Çiftçilerimizin eğitimine katkı

 Çiftçilerimizin geliri artırılarak refah seviyeleri yükseltme

 Elde edilecek yan ürünler sayesinde bölgede hayvancılığın ve besiciliğin gelişmesine katkı

 Kırsal alandan şehre göçün önlenmesine fayda

 İstihdam alanı yaratılarak, işsizliğin önlenmesine katkı

PAYLAŞ