a

Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi

Konya şeker, çevre hassasiyetinden taviz vermeyerek endüstriyel atık su arıtma yatırımıyla kullandığı suda yüzde 50 tasarruf sağlanmıştır. Anaerobik arıtım kademesinde su arıtılırken biogaz oluşmakta ve oluşan biogaz trijen ünitesinde yakılarak elektrik, sıcak su ve buhar üretilmektedir. Böylece tesis kendi ihtiyacı olan enerjiyi sağlamakta fazla olan kısmı ise fabrikada kullanılmaktadır. Pancarla birlikte fabrikaya gelen verimli toprak son teknoloji çamur santrifüjleri ile susuzlaştırılarak toprağın geri kazanılması sağlanmıştır. Böylece geri kazanılan nitelikli tarım toprakları ağaçlandırma sahaları ve çiftlik arazilerimizin ıslahında kullanılarak verimsiz arazilerde ekim dikim yapılması sağlanmaktadır.

PAYLAŞ