a

Kamu Bilgilendirmesi

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş ÇUMRA ŞUBESİ


KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

1. İŞLETMECİNİN İSMİ VE KURULUŞUN TAM ADRESİ

Unvan: Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Çumra Şubesi
Adres: Yeni Mahallesi Şeker Fabrikası Caddesi No:3 Çumra/KONYA

2. ‘BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ’ HAZIRLANMASI

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.
Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtildiği Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) üzerinden bildirim yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

3. KURULUŞUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Konya İli, Çumra İlçesi, Yeni Mahalle, Şeker Fabrikası Caddesi, No: 3 adresinde Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çumra Şubesi olarak Kristal, Küp, Esmer ve Sıvı Şeker Üretimi, Etil Alkol, Gübre, Karbondioksit, Kozmetik Kolonya Üretimi, Elektrik Enerjisi ve Buhar Enerjisi Üretimi konularında faaliyet göstermekteyiz.

4. KURULUŞUMUZDA BEKRA KAPSAMINDA BULUNAN KİMYASALLAR VE TEHLİKE ÖZELLİKLERİ

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri H KODLARI
‘P’- FİZİKSEL ZARARLAR
P2 ALEVLENİR GAZLAR H220 - Alevlenir gazlar Kategori 1A
P5c ALEVLENİR SIVILAR H225 - Alev. Sıvı
ADLANDIRILMIŞ BÖLÜM 2 - 34. sıra
‘E’ - ÇEVRESEL ZARARLAR
E1 SUCUL ORTAM İÇİN ZARARLI H400 - Sucul ortam için zararlı Kategori Akut 1
H410 - Sucul Kronik 1

5. BÜYÜK BİR KAZA OLMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

Büyük endüstriyel kaza olması durumunda acil durum müdahalesi için organizasyon, iç / dış kaynaklar, kişisel koruyucu ekipman, tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Acil hizmet birimleri ile işbirliği yapılmıştır.
Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm altyapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.
Kuruluşumuzda meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

Nasıl bilgilendirilirim?

 • Polis / jandarma / itfaiye araçları
 • Hoparlör duyuruları, sirenler
 • Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

 • Görünür işaretlerle (örn. duman, ateş)
 • Kokuyla
 • Yüksek bir patlamayla
 • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla
 • Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

İlk olarak ne yapmam gerekir?

 • Kaza mahallinden uzak durun.
 • Kaza yerini ziyaret etmeyin.
 • Yakın yerleşim yerlerinde iseniz dışarı çıkmayın.
 • Engellilere ve yaşlılara yardım edin.
 • Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin.
 • Pencere ve kapıları kapatın.
 • Tesis, ofis, ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Sonra ne yapmalıyım?

 • Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.
 • Şayet televizyon veya radyodan bulunduğunuz alanı terk etmenize dair bilgilendirme gelirse, bulunduğunuz yerden çıkın ve yüksek kotta bulunan alanlara doğru giderek kaza mahallinden uzaklaşın.

Ne yapmamalıyım?

 • Polis/ jandarma acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.
 • Size bildirim yapılmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyin, yürüyerek veya araba ile uzaklaşmayın.

Saygılarımızla,
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇUMRA ŞUBESİ

PAYLAŞ