a

Tohum Üretim ve İşleme Tesisi

Konya Şeker’in tohumculukla ilgili faaliyetleri Beta Ziraat A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Tesis, bölgeye ve bölge iklimine uygun nitelikli tohumlar üreterek tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçi refahını yükseltmek amacıyla kurulmuştur. Tesis ülkemizin tohumdaki dışa bağımlılığını azaltırken, çiftçinin pancar ekmediği yıllarda münavebe ürün olarak sözleşmeli tohumluk üretimi yapması ve çiftçinin gelirinin çeşitlenmesi ile geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Altınekin’de bulunan üretim tesislerinde hibrit şeker pancarı, hibrit mısır , hibrit ve standart sebze, yem bitkileri ve hububat tohumları üretimi gerçekleştirilmektedir. Altınekin yerleşkesinde tohum işleme, kaplama ve paketleme işlemleri yapılmaktadır. Konya Şeker TÜBİTAK işbirliğiyle ıslah çalışmaları da tesis bünyesinde devam etmektedir.

www.altinekinyag.com.tr

PAYLAŞ