a

Gıda ve Tarım Üniversitesi

Bilgi ve teknolojinin son kullanıcısı olması ve yeni neslin sektörde bir gelecek görmeyerek sektör dışına çıkması ve sektörün de başarılı gençlerden faydalanamaması tarım sektörünün en büyük problemleri arasında yer alıyor. Sektör açısından önem arz eden diğer problemler ise biriken sermayenin başka sektörlere göç etmesi, sektörün kendi iç dinamikleriyle büyüyememesi, mevcut eğitim sisteminin yapısı gereği sektöre yönelik ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, veterinerlik eğitimi alan gençlerin, uygulamadan ziyade teorik bir eğitim almaları ve mezuniyet sonrası meslekleriyle ilgili uygulamalara karşı çekinir vaziyette mesleğe başlamaları oluyor. En az bunlar kadar önemli olan diğer problemler ise tarımsal ürünü katma değerli hale getirecek sanayi süreçlerinde kullanılacak teknolojiyi üretmememiz ve markalaşmayla pazarlama süreçlerini istenen standartlarda yönetemememiz. Gıda sanayiinde ve tarımsal sanayide teknolojinin son kullanıcısı olmamıza sebep olan bu durumla hem teknolojiye ulaşmak için yüksek bedeller ödeniyor hem de geç ulaşılan bu teknolojik yenilik ve bilgiler ilk üreticilerin yenilerini keşfetmesi nedeniyle rekabet gücümüzü zayıflatıyor.

Konya Şeker, tüm bu sorunlara çözüm getirecek alt yapıyı temin edebilmek ve sektöre nitelikli bilgi sağlamak amacıyla yurtdışındaki örneklerine benzer bir Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni Konya’da hayata geçirmek üzere yola çıktı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi kurma çalışmalarını tamamlayan Konya Şeker, titizlikle yürüttüğü çalışmalarda dünyada Uzakdoğudan, Avrupa ve Amerikaya kadar geniş bir coğrafyada bu konuda başarısı tartışmasız olan üniversiteleri incelemiştir. Bu alanda öne çıkan Hollanda, Japonya, Almanya ve ABD’de onlarca yıldır faal olan öncü üniversitelere ziyaretler gerçekleştirerek muhtelif işbirliği protokolleri imzalamıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ni tarımın başkenti olarak gördüğü Konya’ya kazandırma konusunda kararlı olan Konya Şeker’in bu girişimi, ilgili kuruluş kanununun 18 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yasal olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren hızlı bir yapılan sürecine giren üniversite, akademik, ar-ge ve idari kadrosunu oluşturarak ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde, 3 fakülte altında tamamı İngilizce eğitim veren 9 lisans programı yer almaktadır. Lisans programlarına ilaveten Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde Türkçe ve İngilizce olarak eğitim vermekte olan, tezli ve tezsiz 10 adet yüksek lisans programı bulunmaktadır. Hali hazırda 200’den fazla lisans ve yüksek lisans öğrencisinin eğitim gördüğü üniversitede lisans öğrencilerine mezuniyetleri sonrasında Konya Şeker çatısı altında iş garantisi sağlanmakta, buna ilaveten öğrencilere eğitimleri süresince sanayi ile iç içe, uygulama odaklı bir eğitim alma olanağı sunulmaktadır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, kuruluş felsefesi ve yapısı gereği araştırma odaklı bir üniversite olduğundan, üniversite çapında ürün odaklı ar-ge faaliyetlerine ve ar-ge altyapısı oluşturulmasına ayrı bir önem verilmektedir. Bu kapsamda, T.C. Kalkınma Bakanlığı desteğiyle “Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi’nin” (KİTARGEM) kurulumu devam etmektedir. Merkez, ülkemizde ilk olarak gıda ve tarım, sonrasında ilgili sağlık alanlarına da yaygınlaştırılmak üzere kit ve referans maddelerin geliştirilmesine yönelik altyapı sağlayacaktır. KİTARGEM’e ilaveten Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde yer almakta olan SARGEM (Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi) bünyesinde devam etmekte olan ar-ge çalışmalarına ilaveten, SARGEM bünyesinde rutin gıda analiz ve kontrol hizmetlerinin verildiği “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı” ve biyosidal ürünlerin analizine yönelik “Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı” faaliyete girmiş olup, bu laboratuvarlarda sektörün ihtiyaçlarına yönelik pek çok farklı kategoride test ve analiz hizmeti verilmektedir.

PAYLAŞ