a

Arı Yemi ve Sıvı Arı Yemi Üretim Tesisi

Türkiye'nin ilk Arı Yemi Şurubu

Ülke arıcılığını desteklemek ve büyümesine katkı vermek amacıyla kurulan tesis bahar beslemelerinde arının beslenmesinde kullanılan arı keki ve sıvı arı yemi üretimi gerçekleştirmektedir. Geleneksel metotla yapılan arıcılıkta, yazın arının ürettiği balın yaklaşık üçte biri arının kışın beslenebilmesi amacıyla kovanda bırakılmaktadır.

Tesis bu kaybı önleyebilmek ve verim artışını sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur. Arı sağlığına hassas olan ürün renklendirilerek üretilmiş ve arıların bal yaptığı dönemde kullanımının önüne geçilmiş ve bal üretimindeki sahteciliğe karşı da önlem alınmıştır. Ülke arıcılığının geleceğine yapacağı katkının yanı sıra tesisin bir diğer katkısı da şeker pancarı üretiminedir. Pancar şekerinin kullanım alanını genişleten tesisin pazarı genişletici etkisiyle tarımsal üretim hacminde de artış sağlanmıştır.

PAYLAŞ