a

Küp Şeker ve Paketli Şeker Üretim Tesisi

25 fabrikası bulunan Türk Şeker’den sonra Türkiye’nin en büyük şeker üreticisi olan ve ülke pancar şekeri üretiminin beşte birinden fazlasının üretimini gerçekleştiren Konya Şeker ürettiği şekeri markalı olarak pazara sunmak için küp şeker ve paketli şeker tesislerini kurmuştur. Tesiste küp şeker, kristal şeker, pudra şekeri, esmer şeker, stick şeker üretilmektedir.

Şekerin ilk üreticisi olan Konya Şeker’i son tüketiciyle buluşturan küp ve paketli şeker çeşitleri perakende pazarında oluşan katma değerin Konya Şeker nezdinde üreticide kalmasını sağlamakta ve Konya Şeker’in son tüketiciye hitap eden ürünlerini de desteklemektedir.

PAYLAŞ